Schoonmaakactie 19 maart 2016

Het begint haast traditie te worden, ook dit jaar hebben vrijwilligers van onze vereniging meegeholpen op de jaarlijkse opschoondag. Dit jaar werd die op zaterdag 19 maart 2016 door de Gemeente Oude IJsselstreek en de wildbeheereenheden Wisch en Gendringen-Bergh gehouden.


Even na 9:00 uur zijn we gestart: een Canadees + kajakkers – ging stroomafwaarts, een andere team – Canadees + kajakkers – ging stroomopwaarts richting het Diekshuus, het derde team – ook een Canadees + kajakkers – heeft stroomopwaarts een gedeelte van de Aa-strang schoongemaakt. Henny en Marijke zorgden voor de afvoer van volle vuilniszakken op de kant.

“Special guest” dit jaar was Adriënne Huizer, zij is redacteur/verslaggever bij Optimaal FM en heeft meegevaren/meegeholpen om een indruk te krijgen van onze vereniging en deze actie.

Opvallend was dat er veel minder afval werd verzameld dan voorgaande jaren, maar helaas lag er toch nog te veel. Er werden met name flessen en piepschuim verzameld.

De meest in het oog springende vondsten van dit jaar: een regenton (past bij Jasper achter op z’n poloboot, waarschijnlijk gaat hij volgend jaar zo op vakantie) en flessenpost uit 2000 (destijds gepost door kinderen van 5 jaar). We zullen proberen om de brief terug te bezorgen bij de verzenders!
Flessenpost

In totaal hebben we dit jaar 32 vuilniszakken afval verzameld. Na afloop zijn we nog met een aantal vrijwilligers naar de gemeentewerf gegaan, waar we werden getrakteerd op koffie/thee/fris en broodjes.

De ‘uitslagen’ van de actie werden bekendgemaakt: we kregen een cheque van €159,75 uitgereikt. Een welkome aanvulling voor de kas van onze vereniging! Alle vrijwilligers en met name Alda bedankt voor jullie inzet!
Foto’s opschoondag van Monique.


Geplaatst

in

,

door

Tags: