Roei- en Kanovereniging Het Anker

Ankerlogo

Nieuwsbrief Maart 2023

Het jaar is goed op stoom en inmiddels ligt de ALV al weer achter ons. Zoals in de vorige nieuwsbrief geschreven is het weer mogelijk om van alles te plannen als het op activiteiten aankomt en enkele hiervan worden hieronder uitgelicht. Daarnaast komt er toch ook een nieuwe ALV aan, we leggen hier onder gelijk uit waarom.

Voortgang bestuur

Tijdens de afgelopen ALV hebben Hilde en Sandra, de twee roeileden in het bestuur, afscheid genomen. We hebben nu dus alleen nog een bestuur met kanoërs. Een zeer onwenselijke situatie omdat we een roei- en kanovereniging zijn. Daarnaast hebben we geen voorzitter meer en dat betekent dat we volgens onze statuten eigenlijk niet kunnen bestaan, en voor iedere beslissing een nieuwe ALV uit moeten schrijven. Het bestuur is namelijk door de leden gekozen en zij bepalen of het bestuur dat goed uitvoert tijdens de ALV.

We verwachten geen problemen, maar om te voorkomen dat we echt stuurloos worden, moet er een nieuwe (interim)voorzitter komen. Wat we verwachten van een voorzitter is dat deze binding met de vereniging heeft, dat mag dus bijvoorbeeld ook een ouder van een kind zijn dat lid is, representatief is en contacten onderhoudt met de andere verenigingen op het terrein, namelijk Stichting IJsselvaart en HSV De Brasem.

Om uit deze impasse te komen is er een nieuwe ALV gepland namelijk op zondag 2 april om 12 uur, na het varen. We hopen dan een nieuwe (interim)voorzitter te kunnen presenteren en anders met jullie een volgende stap af te kunnen spreken. Een officiële uitnodiging met stukken volgt nog.

Opschoondag

De gemeente Oude IJsselstreek doet al jaren mee aan de Landelijke Opschoondag, dit jaar op 18 maart. Ook wij zijn graag van de partij om de oevers van onze mooie rivier op te ruimen. Behalve dat, levert meedoen ook nog eens geld op: de gemeente heeft een vast bedrag om uit te keren en per zak krijgen wij daar een deel van. De afgelopen jaren was de totale opbrengst meestal tussen de 100 en de 150 euro.

We hopen op een grote opkomst want de actie is mooie publiciteit voor onze verening. Zowel burgemeester Otwin van Dijk als kinderburgemeester Quinn zijn uitgenodigd en die laatste komt zeker langs.

Nog even de praktische zaken: 18 maart, 9 uur bij de vereniging, voor prikstokken, afvalzakken en handschoenen wordt gezorgd. We zijn tot en met het begin van de middag bezig. Dus geef je op bij Monique Hagen. Doe je het niet voor de natuur, doe het dan voor de PR en anders voor de gezelligheid, er wordt namelijk achteraf nog wat gegeten.

Contributie

Iedereen heeft de contributiebrief ontvangen. Deze staat ook in je app. De eerste contributiebetalingen zijn al overgemaakt. Als het aan je aandacht is ontsnapt, dan graag zo spoedig mogelijk. De vereniging, maar zeker onze penningmeester is daar heel blij mee. We willen het verschuldigde bedrag vóór 1 april van iedereen ontvangen.

Wil je een betalingsregeling afspreken, of had je die in het verleden, neem dan contact op met Werner. Afspraken die in het verleden gemaakt zijn, gelden niet meer.

BHV

In de vorige nieuwsbrief is gevraagd wie er allemaal BHV en/of EHBO hebben en dat in willen zetten voor de vereniging. Hier zijn vier reacties op gekomen. Goed om te vermelden is dat een BHV’er of EHBO’er alleen bij evenementen (bijvoorbeeld een open dag of wedstrijd) dringend gewenst is. Alle mensen die zich aangemeld hebben, hebben aangegeven hier voor open te staan, maar niet tijdens de reguliere vaaruren op de vereniging te willen blijven. Het goede nieuws is dat dit ook niet nodig is, bovendien is het handiger als zij wel op het water zijn, want ook onderweg kan er wat gebeuren.

Tijdens de ALV is de vraag gekomen of er een lijst met EHBO’ers in de loods kan worden gehangen. We staan hier niet onwelwillend tegenover, maar ook de betreffende personen moeten hiermee akkoord gaan en we moeten kijken wat er mogelijk is vanuit het kader van de privacywet. Kortom: dit wordt uitgezocht.

NK

Onze beide poloteams hebben zich opgegeven voor het NK. Voor de junioren is het NK op 24 en 25 juni, voor de senioren zijn er twee weekenden. Namelijk 17 en 18 juni en 16 en 17 september. Waar het NK gehouden wordt is nog onbekend, we laten dit later aan jullie weten.

Jaarkalender

Onlangs is de jaarkalender op onze site geplaatst. Hier staan veel activiteiten op die we in het jaar willen gaan ondernemen. De al genoemde Opschoondag staat erop, en ook het NK komt erop. Als je op de website naar het kopje activiteiten gaat, vindt je per maand wat er op welke dag gebeurt. Heb je zelf iets op om de site te zetten, neem dan contact op met Werner Willemsen of Robert Leeuwestein.

Twee van de activiteiten die er al snel aankomen zijn de Oude IJsseltocht en de tocht van Almen naar Zutphen en terug. De Oude IJsseltocht op 1 april wordt georganiseerd door de Toer Kano Bond Nederland (TKBN) en vertrekt vanaf onze loods naar Laag Keppel. De tocht van Almen naar Zutphen wordt georganiseerd door Monique Hagen en is op 23 april. Aan deze laatste kunnen zowel ervaren als minder ervaren kanoërs deelnemen. Kijk voor meer informatie over beide tochten op onze website.

Scheidsrechters cursus

Bij kanopolo-toernooien is het belangrijk dat er een scheidsrechter is. Om iedereen zo goed mogelijk opgeleid te hebben worden er cursussen georganiseerd en vanuit ons is er onlangs een delegatie naar zo’n ochtend geweest. Waar er een vrij saaie en serieuze maar wel nodige avond verwacht werd, bleek het al met al behoorlijk hilarisch te zijn. De cursus werd gegeven door twee scheidsrechters die ook toernooien bij de Internationale Kanofederatie (ICF) fluiten en ze hadden hun best gedaan om er iets van te maken. Zo werd het naast een leerzame ook een leuke avond!

Beginnerscursus kanoën

De woensdagen 29 maart, 5, 12 en 19 april wordt er een beginnerscursus georganiseerd. ’s Avonds van 19.00 tot 20.30 uur. Als je wilt helpen, geef je dan op bij Henk via de app of via de mail.

Ken je iemand die mee wil doen aan de cursus, laat diegene zich dan opgeven via kajakcursus@rkvhetanker.nl.

Speerpunten

Als bestuur hebben we voor dit jaar speerpunten opgesteld waar we ons als vereniging mee bezig willen houden. Voor sommige dingen kunnen en willen we zelf het begin maken, maar we kunnen het niet alleen. Kortom: we hebben hulp nodig van de leden, jullie. Het document met speerpunten zit als bijlage in de mail van de nieuwsbrief. We beseffen dat dit een heel open oproep is, maar we doen hem toch: wil je met één of meerdere speerpunten aan de slag, graag! Neem contact op met het bestuur . Wij gaan je dan in contact brengen met anderen die er al mee bezig zijn of met de juiste commissie. Samen helpen we de vereniging een stap verder!

Tot zover deze uitgebreide en lange nieuwsbrief. We hopen jullie te zien tijdens de Opschoondag, de

extra ALV of al eerder op het water. Blijf zo goed als mogelijk gezond en tot snel!

Het bestuur