Roei- en Kanovereniging Het Anker

Ankerlogo

Nieuwsbrief Januari 2024

De kop van 2024 is er weer af. Als je al goede voornemens had, dan hopen we dat je ze nog steeds kunt volhouden. En anders is het nooit te laat om goede plannen toch uit te gaan voeren. Hopelijk wordt het een prachtig jaar met heel veel vaarplezier.

Algemene ledenvergadering

Even ter herinnering: op woensdag 21 februari is onze ALV in de kantine. Start 20.00 uur, inloop vanaf 19.30. Dus zet deze in je agenda. De stukken krijg je uiterlijk 7 februari toegestuurd. Voor het jaarverslag vragen we altijd leden om input, de vereniging zijn we immers samen. De leden die mee schrijven is inmiddels om input gevraagd. Graag op tijd bij Adriënne aanleveren. Zij kan het dan mooi samenvoegen voor het jaarverslag.

Risico-inventarisatie

In november 2022 is er een risico-inventarisatie, een zogenaamde RI en E, gemaakt. Vanaf dat moment is hier regelmatig aandacht aan besteed en nog steeds komt het in de bestuurvergaderingen (en daarbuiten) aan de orde. In en rondom de loods zijn diverse zaken aangepakt en ook samen met de Isselganger en de Brasem pakken we zaken aan om de veiligheid te verbeteren. Ondertussen is het startdocument bijgewerkt. Wat verbeterd is, is vastgelegd en duidelijk is ook wat nog aangepakt moet worden. Mocht je interesse hebben, dan ligt dit document ter inzage.

Veiligheid

Gezien de weersomstandigheden is het verstandig om niet alleen het water op te gaan. Er zijn heel veel adviezen wat betreft kleding en daar kun je via diverse sites je voordeel mee doen, maar samen of met meerderen varen, is met deze omstandigheden toch aan te raden.

Sportprijsuitreiking Oude IJsselstreek

Op 5 april aanstaande vindt de jaarlijkse Sportprijsuitreiking Oude IJsselstreek weer plaats. Dit is in de DRU Cultuurfabriek vanaf 19.30 uur. Onze kanopolo-ploegen worden gehuldigd, omdat ze afgelopen jaar heel goed presteerden. Iedereen is welkom en het is leuk om de vereniging met een groot aantal leden te vertegenwoordigen, dus kom ook!

Onze botentrailers en wie mogen er mee rijden?

Dan even een technisch maar belangrijk stukje over onze botentrailers. We hebben er twee bij de vereniging: één voor kano’s en één voor roeiboten. We zetten graag nog even op een rijtje wanneer je met de trailer achter je auto mag rijden.

Zodra je je rijbewijs gehaald hebt, mag in principe met allebei de trailers rijden zolang ze niet boven de 750 kilo uitkomen, je een losbreekkabel gebruikt en je een witte kentekenplaat met het kenteken van je auto erop hangt. Het gebruik van de aanhangers valt daarmee onder de verzekering van de auto. Check uiteraard ook even of de banden hard genoeg zijn, de verlichting het doet en de reflectoren niet kapot zijn.

Je mag dus met je B-rijbewijs allebei de aanhangers gebruiken achter je auto. Het gebruik hiervan valt onder je eigen verzekering. Maar: we vragen wel enige ervarenheid met het rijden met een aanhanger. Je gebruikt spullen die niet van jezelf zijn en je vervoert boten, peddels en riemen die niet van jezelf zijn. Controleer als chauffeur ook goed of de lading goed vast ligt, je bent verantwoordelijk voor de totale combinatie. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid om veilig de weg op te gaan!

Als bestuur zorgen we er jaarlijks in het voorjaar voor dat beide trailers gecheckt worden op de geldende veiligheidseisen. Mocht je toch gebreken constateren voor, tijdens of na gebruik, laat dit dan weten aan een van de bestuursleden. Dan kunnen zij bepalen of er direct actie moet worden ondernomen of dat er gewacht kan worden tot de volgende onderhoudsbeurt.

Dat was het voor deze keer. We hopen dat jullie zo weer bijgepraat zijn over de belangrijkste zaken die op dit moment spelen bij de vereniging. We zien jullie graag op 21 februari bij de ALV, of al eerder op het water. Blijf zoveel als mogelijk gezond en tot snel!

Het bestuur